Kontakt

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi

ul. Świecka 89 a

89-500 Tuchola

NIP: 561-15-99-336

tel. (052) 559-19-69

e-mail: zaz@tucholski.pl

Kontakt