O projekcie

 1. Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony na mocy uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/188/2012 z dnia 22.06.2012 roku, w celu zapewnienia niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu tucholskiego prawidłowej rehabilitacji zawodowej oraz społecznej. Status Zakładu Aktywności Zawodowej, otrzymał od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w dniu 23.12.2013 roku.

 2. Siedzibą zakładu jest internat Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych przy ulicy Świeckiej 89a, w którym na potrzeby zakładu adaptowano 4 kondygnacje. Zajmuje również dawną salę gimnastyczną, w której funkcjonuje park zabaw dla dzieci „Kolorowy zakątek”.

 3. Tucholski Zakład Aktywności Zawodowej to jedna z największych tego typu inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim.. Była ona możliwa dzięki prawie 3 mln zł dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskanej przez Powiat Tucholski. Dnia 21 września 2012 roku Powiat Tucholski podpisał umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w kwocie 1.468.773,00 zł. Przyznane środki wykorzystano na dostosowanie części budynku internatu. Tak powstało: 27 pomieszczeń hotelowych, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, kuchenne oraz przystosowano budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 4. Koszty robót budowlanych wyniosły 1.395.931,07 zł. Wkład własny powiatu
  w postaci budynków wyniósł 3.377.030,00 zł. Ponadto z oszczędności poprzetargowych w roku 2012 został zakupiony samochód Opel Combo Van o wartości 68.407,99 zł do przewozu żywności.

 5. W roku 2013 Powiat Tucholski otrzymał kolejne dofinansowanie w kwocie 1.025.309,00 zł z przeznaczeniem na poszczególne zadania

  Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń hotelowych (recepcja, pokoje, łazienki, korytarze, restauracja, sala konferencyjna, biura, pokój pielęgniarki rehabilitacja, siłownia, sala zabaw) – koszt: 333.762,96 zł

 •      - Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego kuchni oraz akcesoria kuchenne – koszt: 161.391,99 zł;
 •      - Dostawa i montaż sprzętu RTV – koszt: 80.386,65 zł;
 •      - Dostawa i montaż profesjonalnego sprzęt AGD – koszt: 94.786,26 zł;
 •      - Dostawa sprzętu ogrodniczego – koszt: 50.213,52 zł;
 •      - Dostawa i montaż wyposażenia sali zabaw – koszt: 161.130,00 zł;
 •      - Dostawa i montaż wyposażenia siłowni – koszt: 40.224,00 zł;
 •      - Dostawa i montaż wyposażenia do rehabilitacji – koszt: 31.747,50 zł;
 •      - Surowce i materiały potrzebne do rozpoczęcia działalności wytwórczej i usługowej;
 •      - Zakładu Aktywności Zawodowej – koszt: 19.944,59;
 •      - Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych – koszt: 10.600,00 zł.

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Tucholskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2013 pozyskano jeszcze dodatkowe środki w wysokości 185.962,00 zł. Środki te oraz oszczędności poprzetargowe przeznaczono na następujące zadania:

 •      - Zakup środka transportu (9 – osobowy bus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością) – koszt: 121.895,00 zł.
 •      - Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej – koszt: 57.662,57 zł
 •      - Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych – koszt: 38.500,00 zł
 •      - Surowce i materiały potrzebne do rozpoczęcia działalności wytwórczej
  i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej – koszt: 4.924,16 zł
 •      - Przyczepka samochodowa – koszt: 3.850,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2012 – 2013 wyniosła 2.680.044,00 zł.

Zakład świadczy usługi między innymi:

 •      - gastronomię i catering;
 •      - centrum szkoleniowo – konferencyjne z bazą noclegową i siłownią;
 •      - plac zabaw dla dzieci;
 •      - usługi porządkowe;
 •      - usługi krawieckie;
 •      - usługi pralnicze.

Dofinansowanie z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wkład własny nie wyczerpują puli funduszu jakie pozyskano na uruchomienie ZAZ w Tucholi. Część planowanych działań została sfinansowana ze środków PO KL z projektu realizowanego w ramach poddziałania7.2.1. W projekcie poza zakupem wyposażenia zakładu przewidziano także szerokie wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w nim zatrudnionych. Pracownicy zakładu korzystali z poradnictwa specjalistycznego, usług rehabilitanta, z instrumentów aktywizacji zawodowej – doradztwa zawodowego, kursów specjalistycznych. Niepełnosprawni pracownicy zakładu czynnie uczestniczą w prowadzonej działalności. Do ich obowiązków należą m.in. obsługa hotelowa, obsługa imprez organizowanych na sali zabaw dla dzieci, obsługa imprez cateringowych.

Podstawy prawne funkcjonowania Zakładu

Zakład Aktywności Zawodowej funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej (Dz. U. z 2007r., Nr 242 poz. 1776)

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 27.06.2007r., Nr K (2007) 3050

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności zakładu z punktu widzenia gospodarczego jest wykonywanie usług hotelarskich (zakład posiada 70 miejsc noclegowych), cateringowych (obsługujemy imprezy firmowe, rodzinne, przygotowujemy posiłki do szkół i przedszkoli), pralniczych dla hoteli, restauracji, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz klientów indywidualnych. W swojej ofercie zakład pierze, krochmali, prasuje, magluje pościel, prześcieradła, koszule, spodnie i wiele innych rzeczy, które nadają się do prania wodnego. Naszymi klientami są firmy z terenu powiatu tucholskiego.

Zakład prowadzi plac zabaw dla dzieci oraz wypożyczalnię strojów karnawałowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się profesjonalna siłownia.

Poprzez prowadzenie działalności usługowej zakład realizuje główne cele wynikające z ustawy, jakim są rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, orzeczonym w związku upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną lub autyzmem. ZAZ przygotowuje w/w grupę pracowników do zatrudnienia w zakładach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy. Ponadto zakład podejmuje działania mające na celu poprawę stanu zdrowia z niepełnosprawnością oraz pomoc w ich usamodzielnieniu.

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

Głównym celem zakładu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Często podjęcie zatrudnienia w ZAZ-ie jest jedyną szansą na wyjście z domu oraz próbą podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Osoby z niepełnosprawnością, które trafiają do zakładu przeważnie nie posiadają nawyków związanych z obowiązkami pracowniczymi. Ich adaptacja do nowej rzeczywistości wymaga czasu oraz mozolnej pracy terapeutów zajęciowych, pedagogów, psychologów czy też fizjoterapeutów. Specjalistyczna kadra koncentruje się na wytworzeniu u osób z niepełnosprawnością nawyku systematycznej pracy i nauczeniu odpowiedzialności za jej wykonanie. Równocześnie pracują oni nad umiejętnością pracy w zespole z podziałem na określone zadania. Obecnie kolejni pracownicy zakładu są gotowi do podjęcia pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy. Ponadto informacje składane przez pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi są natychmiast opiniowane przez radę programową zakładu pod kątem możliwości złożenia wniosku aplikacyjnego przez pracowników ZAZ.

Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej mają na celu przygotowanie osób z niepełnosprawnością do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Często osoby niepełnosprawne nie posiadają podstawowej wiedzy o wartości pieniądza, mają trudności z czytaniem, pisaniem, nie orientują się w środowisku, w którym żyją. W tym celu przeprowadzane są treningi, które mają za zadanie usamodzielnienie tych osób poprzez: ćwiczenie czytania i pisania, trening samodzielnego pokonywania trasy do i z miejsca pracy, trening rozpoznawania nominałów pieniężnych i posługiwanie się nimi, wypełnianie obowiązków domowych, przygotowywanie posiłków, utrzymywanie higieny, wypracowanie świadomości konieczności płacenia rachunków czy też trening ekonomiczny.

Zakład ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności finansuje niepełnosprawnym pracownikom udział w życiu kulturalnym i społecznym. Pracownicy zakładu w 2014 roku chętnie brali udział we wszelakich imprezach powiatowych. Wspólnie działania integrują grupę oraz pozwalają na zdobycie wzajemnego zaufania.

Działalność rehabilitacyjno- zdrowotna

Zakład Aktywności Zawodowej w ramach swojej działalności zapewnia również rehabilitację zdrowotną dla pracowników z niepełnosprawnością. Osoby rozpoczynające pracę w naszym zakładzie, często wykazywały brak kondycji ujawniający się szybką utratą sił podczas rehabilitacji, problemy z nadwagą lub niedowagą, przykurcze w głównych mięśniach odpowiedzialnych za prawidłową pozycję stojącą, problemy koordynacyjne, problemy manualne. Dlatego miedzy innymi pracownicy zakładu uczestniczą w codziennych zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez fizjoterapeutę. Dla każdego pracownika stworzono indywidualny program ćwiczeń, którego głównym celem jest uzyskanie lepszej kondycji fizycznej, lepszej wydolności krążeniowo- oddechowej oraz polepszenia koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Sala rehabilitacyjna wyposażona jest m.in. w urządzenie do magneto, lasero oraz elektroterapii, bieżnię elektryczną, rower stacjonarny, atlas, materace oraz drabinki.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt.2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością, ZAZ musi spełniać warunki wskazane w art. 28 ust.1 pkt.3 tejże ustawy tj. zapewniać doraźną i specjalistyczną pomoc, opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Ponadto ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności zapewniamy pracownikom specjalistyczna opiekę medyczną poprzez finansowanie wizyt u lekarzy specjalistów oraz udzielamy bezzwrotnych pożyczek na zakup materiałów i indywidualnego sprzętu medycznego. Pracownicy mogą otrzymać nieoprocentowana pożyczkę na dostosowanie mieszkania czy łazienki.